AD

AD

AD

ARMBÅGSLEDSDYSPLASI

Armbågsröntgen kan göras hos dom flesta större veterinärerna och djursjukhusen. Vi kräver att det görs vid tidigast ett års ålder. Röntgen för AD hos American Bullyn ska skickas till SKK för avläsning och kopia samt bild på resultatet skickas in till oss.

Armbågsartros
Armbågsledsartros är en onormal förslitning av ledbrosket i armbågsleden som ofta ger upphov till benpålagringar. Pålagringarna tilltar och förändrar leden så länge den onormala förslitningen pågår.
En av orsakerna till förslitningen av ledbrosket och de senare uppkomna pålagringarna, är olika typer av tillväxtrubbningar i och runt leden. Dessa rubbningar utvecklas under hundens uppväxttid och kan sällan påvisas före 3,5 månaders ålder. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas pga. rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

Symptom hos hundar med armbågsartros
Då symptom visar sig hos hundar med armbågsartros är det vanligen som hälta. Många hundar med lindriga pålagringar konstaterade efter 1 års ålder visar dock inga tecken på smärta (hälta). De hundar som är halta bör undersökas av veterinär.

Behandling av armbågsartros
I ett tidigt skede, innan leden har fått stora förändringar, finns förutsättningar för att ett kirurgiskt ingrepp ska göra hunden besvärsfri. En led som redan har pålagringar blir dock aldrig fri dessa. Pålagringarna ökar ofta något, även efter en lyckad operation. Hundar med lindriga symtom och som opereras tidigt brukar dock kunna bli besvärsfria om de inte hålls i alltför högt hull och inte ansträngs kraftigt, såsom vid draghundsarbete eller hård brukshunds- eller jakthundsträning. När hundarna är halta och har stora förändringar i lederna blir operationsresultatet osäkrare. Oftast får man i stället inrikta sig på att försöka få hunden besvärsfri genom viktminskning, ändrad motion och eventuellt även genom att ge smärtstillande medel. Vid kroniska, grava hältor som inte svarar på behandling kan av djurskyddsskäl avlivning vara den enda utvägen.

Osteochondros
Vanligt förekommande samlingsbegrepp för de olika typerna av utvecklingsrubbningar i armbågen är osteochondros (benbroskskada, degeneration) eller armbågsledsdysplasi (felaktig utveckling av armbågsleden).
Hos hundar med tydliga kliniska symtom på grund av defekter i armbågsleden ses benpålagringar
vid röntgenundersökning tidigast inom 1 månad efter det att de första symtomen på en ledskada har uppmärksammats. Tyvärr ger inte graden av artros någon säker upplysning om hur allvarlig den ursprungliga
defekten i leden är, speciellt inte hos äldre hundar, eftersom artrosen ökar med åldern och även är starkt beroende av det sätt hunden motioneras på.

Gradering
Vid den centrala granskningen av röntgenbilderna graderas armbågsledsartros enligt följande skala, som nu också används internationellt:
Armbågar graderas enligt 4 nivåer:
0-inga påvisbara förändringar (även kallad UA – utan anmärkning)
1-lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
2-måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
3- kraftiga benpålagringar, över 5 mm

Lämna ett svar