Valp kontrakt

Valp kontrakt


Contract Royaltopdogs


HÄLSOGARANTI
Om hunden inom ett år drabbas av någon form av genetisk defekt/sjukdom som gör att hunden måste genom gå operation för att leva ett fullgott liv eller måste avlivas, ersätts köparen med en ny valp. om Detta kan styrkas av två oberoende veterinärer och intyg måste uppvisas. och någon form av intyg måste styrka att hunden måste avlivas före avlivning om någon form av åter betalning skal ske.
INGEN ÅTERBETALNING GÖRS UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER
UNDANTAG HÄLSA
Om en valp köps med kännedom om något kosmetiskt fel eller genetisk defekt så friskrivs Royaltopdogs ifrån eventuella veterinärskostnader samt övrig behandling relaterat till det kända felet. I detta fall avsäger sig köparen från rätten till en ersättningsvalp.

YTTERLIGARE VILLKOR

1) Köparen ska minst en gång om året meddela Royaltopdogs om hundens hälsa och mående.

2) Royaltopdogs vill inte att hunden används i avel med andra raser än American Bully. Om köparen önskar att avla på sin hund ska köparen först och främst kontakta Royaltopdogs.

3) Royaltopdogs har rätten att när som helst kontrollera hundens levnadsmiljö och utan förvarning till köparen. Om Royaltopdogs finner omständigheterna vara odrägliga för en hund välmående har Royaltopdogs rätten att omedelbart återta hunden utan kompensation till ägaren. vid extrema fall

4) Köparen binder sig härmed att hunden aldrig kommer att användas till hundkamp eller liknande olagliga/ohumana aktiviteter under hundens hela liv. Om det fastställs att sådanna aktiviteter uthövats, har Royaltopdogs rätten att omedelbart återta hunden utan kompensationer till köparen.
5) Royaltopdogs ska kontaktas i första hand om köparen planerar att sälja/omplacera hunden. Royaltopdogs har rätt att köpa tillbak hunden i första hand till ett pris överenskommet mellan Royaltopdogs och köpare. Royaltopdogs har i detta fall 30 dagar på sig att betala den överenskomna summan till köparen. Efter 30 dagar har köpare rätt att sälja hunden till tredje part.

Lämna ett svar